We are exhibitor in 15th International Packaging Industry Fair. TUYAP / ISTANBUL Period: October, 22- 25, 2009 Hall : 7 - No: 710A

Küresel Kriz Ortamında Verimlilik ve Kalite

Bütçe ve tasarruf kavramları, özellikle günümüz koşullarında hayatımızda daha fazla yer almaktadır; ki bu da en ekonomik, en verimli sistem/çözüm arayışlarına ivme kazandırmaktadır. Yüzyılın, hatta binyılın buluşları olarak sunulan ürünler içerisinde, bunların hayatımızı kolaylaştıracak olmasının yanı sıra hayat standardımızı düşürmeden giderleri azaltacak olanların pazar içinde yer edinebileceklerini söylemek kehanet olmasa gerektir.

Bakım gerektirmeyen makine arayışları, minimum enerji ile maksimum verim hedefleme, doğal kaynakların sınırsız olmadığının hatırlanması ile gerçekleştirilen bir efordur. Burada esas kriter konuya kalite kavramı çerçevesinden bakabilmek ve en ekonomik olanı belirleyebilmektir. Günümüzün giderek artan rekabet koşullarında, ürün çeşitliliği içinde bunu belirleyebilmenin yolunun bilinçli tüketici olmaktan geçtiği kuşkusuzdur. Her zaman maliyeti az gibi görünen bir ürünün, kullanım sonrasında aslında hiç de ucuz olmadığını, pahalı gibi algılanan bir ürününse gene kullanım sonrası oldukça ekonomik olduğunu hemen hepimiz hayatımızda en az bir kere tecrübe etmişizdir. Dolayısı ile kalite kavramını hayatımızın temel prensipleri içine almak burada yol gösterici olabilmektedir.

"Bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir " şeklinde bir ifade kalite tanımlarından yalnızca biridir. Topluma verilen zararın genel tanımı ise kalitesizlik kavramı içinde yer alır. Dolayısıyla verimlilik ve kalite beraber ele alınması gerekli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada ürünü ortaya konarken sunulan hizmetin kapsamı da gene bu kaliteyi belirleyen çerçevenin içindedir. Asıl beklenti ve gereksinimlerin karşılanması ise istenen sonucu belirler. Kalitenin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi, hayatı yaşanılır yapan yönü olup, saygı, hoşgörü ve peşinden gelen yüksek yaşam standardı ve verimliliği en etkin şekilde belirlemektedir. Doğrusu küresel kriz diye tarif edilen kavramın, kalite çerçevesinden küresel olarak uzaklaşılması ile beliren bir tepki olduğunu söylemek duruma farklı ve üzerinde düşünülmesi gereken bir yaklaşım sergilemek olacaktır.

Hepinize zihnimizdeki hayat resminin bizi en kaliteli yerlere ulaştıracağı verimli günler diliyorum.

Yrd. Doç. Dr. Selahattin DİNLER

(Y.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendislik Fak. Kontrol ve Otomasyon Bölümü )

 

 

 
Redomayer- Technical Bulletins

Caged Ball LM Guides, Rack&Pinions, Palletizing Robots...

Technical Bulletins 09/08-01 Economical Solution Packages

 
Home  |  About Us  | Products  | Contact Us